Descrierea proiectului

SCURTA DESCRIERE A PROIECTULUI

 

Cod SMIS 115437

Axa/Prioritate de Investiții: 2 Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii / 2.2 Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor.

Titlul proiectului: Extindere și supraetajare Hotel „Mărgăritar”, renovare, modernizare și recompartimentare interioară, transformare mansardă existentă în etaj (regim final D+P+2E+Emansardat).

Cod CAEN proiect (doar în cazul beneficiarilor privați): 5510.

Denumire beneficiar: MĂRGĂRITAR S.R.L.

Loc de implementare: localitatea Busteni, județul Prahova.

Adresa: str. Panduri, nr 2,

Telefon: 0720699969,

E-mail: margaritar_busteni@yahoo.com 

Coordonate GPS ale locației de implementare (tip punct, sub forma Latitudine, Longitudine): 45.3963900, 25.5420600. 

Data de începere a proiectului (zz/ll/aaaa): 01/02/2017.

Data finalizării proiectului (zz/ll/aaaa): 31/12/2022.

Perioada de implementare: 71 luni.

Valoarea totală a proiectului (lei): 4.721.218,67 lei

Suma nerambursabilă solicitată (lei): 2.715.100,55 lei (din care valoare eligibibila nerambursabila din FEDR 2.464.322,62 lei, iar evaloare eligibila nerambursabila din bugetul national 250.777,93 lei).

Obiectivul general al proiectului: cresterea competitivitatii intreprinderii MARGARITAR pe piata unitatilor de cazare din Busteni, prin extinderea Hotelului Margaritar si echiparea / dotarea la standarde actuale.

Obiective specifice ale proiectului:

 1. Extinderea si supraetajarea Hotelului Margaritar avand regim de inaltime D+P+2E+Emansardare in 18 luni si echiparea si dotarea acestuia in 4 luni dupa finalizarea lucrarilor;
 2. Crearea a 4 noi locuri de munca, dintre care 2 adresate persoanelor din categorii defavorizate din grupa celor care nu au avut un loc de munca stabil remunerat în ultimele 6 luni, din grupa celor cu vârsta de peste 50 de ani si din grupa celor care traiesc singuri avand in intretinerea sa una sau mai multe persoane, in termen de 2 luni dupa finalizarea constructiei;
 3. Cresterea vizibilitatii în mediul online si facilitarea comercializarii serviciilor online prin achizitionarea platformei de rezervari online si dezvoltarea website-ului existent pe parcursul implementarii proiectului.

Rezultate asteptate:

 1. Hotelul Margaritar extins, supraetajat, renovat, modernizat si recompartimentat interior, transformata mansarda existenta in etaj si achizitionarea de echipamente si dotari aferente constructiei
 2. Angajarea a 4 oameni, dintre care 2 din categorii defavorizate
 3. Achizitionarea unei platforme de rezervari online si dezvoltarea website-ului existent

Indicatori:

 • 1. Indicatori prestabiliti de realizare:
  • 1.1 Investitie productiva: numar de societati sprijinite: 1 intreprindere
  • 1.2 Investitie productiva: Numar de societati care primesc granturi: 1 intreprindere
  • 1.3 Investitie productiva: Investitii private combinate cu sprijinul public pentru întreprinderi (granturi): 2.006.118,12 lei
 • 2. Indicatori suplimentari de rezultat:
  2.1 Realizarea unei investitii initiale: 1 investitie, an de referinta 2016.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro


Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro