Descrierea proiectului

SCURTA DESCRIERE A PROIECTULUI   Cod SMIS 115437 Axa/Prioritate de Investiții: 2 Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii / 2.2 Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor. Titlul proiectului: Extindere și supraetajare Hotel „Mărgăritar”, renovare, modernizare și recompartimentare interioară, transformare mansardă existentă în etaj (regim final D+P+2E+Emansardat). Cod CAEN proiect (doar în cazul beneficiarilor privați): 5510. …